Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emsal karar

Hiç yorum yok

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kredi borçlarını emekli maaşı ile ödemeyi taahhüt etmeyen emeklileri ilgilendiren emsal bir karara imza attı.Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 'emekli maaşından belli bir süre kredi ödemesi yapılmasından sonra bu kesintiye itiraz etmeyen müşteri, kesintiyi durduran bankadan önceki tahsilatları isteyemez' dedi. İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgilere göre, davacılar vekili; Emekli maaş hesabının getireceği davalı bankadan kredi beyanı, bankanın maaş hesabına bloke harcamak için tahsilat yapılması, promosyon vb. haklarından istifade etmediğini, kesintiler nedeniyle geçemez hâle gelip ileri sürerek hesap adamların çalıştırdığını, kesintilerin durdurulmasını ve ayrıca dava yıllarında hesaptan kesilen tutarların davalıdan tahsiline karar vermesini talep etti.


 Davalı vekili; davanın reddini savundu. İlk Derece Mahkemesi, davanın reddine karar verdi İlk Derece Mahkemesi, davacının kullanım kredinin teminatı olarak emekli maaşından kesinti yapılmasına muvafakat sağladığı ve bu yönlü virman talimatını veren, sözleşmedeki bu hükmün istisna şartı olmayan, taksitlerin maaşından ihtirazî kayıtsız kabul edip etmeyi reddetmesini talep etme ile kesmeyeceği davanın reddine karar verdi. İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı süresi içerisinde davacı vekili istinaf başvurusunda bulunuldu. Bölge Adliye Mahkemesi, maaşın blokenin alınmasına karar verdi Bölge Adliye Mahkemesi, davacı vekilinin istinaf ödemesinin kabulüne, İlk Derece Mahkemesinin dağıtılarak esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın kabulüne, maaş hesabı üzerindeki blokenin kaderina karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı süre içerisinde davalı vekili talepte bulunulmuştur. 3. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesinin tazminatını bozdu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Bozulmasında şu ifadelere yer verdi: “İlk derece mahkemesince davanın reddine yönelik verilen karar ve yasaya, Dairemizin yerleşmiş uygulamalara uygun olup, bir isabetsizlikten, bölge adliye mahkemesinden beri Yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar politikasının usulü ve yasaya aykırı olup olmamasını bozmayı gerektirir” Bölge Adliye Mahkemesi, önceki gerekçenin tekrar bildirilmesine karşı direnme kararı verdi. Bunun üzerine direnme kararına karşı süre içerisinde davalı vekili talep talebinde bulunuldu. 


Ayrıca dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun düzenine taşındı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, talep incelemesi sonucunda bölge adliye mahkemesinin ücretini bozdu. Bozma ilâmında ise şu ifadeler yer verdi: “Emekli maaşından başka bir gelirinin olmadığı yerlerdeki genel kabulden dolayı taraf daha da hâle getirmeme saiki ile korunan tedavinin, kendi gücü ile imzaladığı kredi sözleşmesinin kavuştuğu ve ekonomik-ekonomik olarak çalıştırıldığı meblağı yine emekliı ile ödeme yapmak zorunda olduğunu bilebilecek durumdayken, çekeceği kredinin ödeneceği ihtimalini bankanın potansiyelini güçlendirecek şekilde emekli maaşını mal varlığının bir parçası olarak gösterdiği,bu inançla hareket eden bankanın davacıya birden çok kez kredi tahsis ettiği, davacının başka bir yol taksit ödemesinde mevcut, en popüler beri ödeme yöntemi olarak tercih ettiği virman düzenli olarak kredi taksitlerinin her ay düzenli olarak tahsil edilmesi itiraz edilmeyen ve dava açılmasıyla davacının bu yolun ortadan kalktığını gören tarafından bu usulle yapılan tahsilâta son verildiğinde gözetim söz konusu kesintilerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptalinin ve bu talebin kabulüyle ilgili olarak da kesilen bedellerin değiştirilmesinin istenmesi hakkının çoğaltılması teşkil eder ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 2'nci kez iyi bir şekilde banka niyetle kandırmadığından hukuk düzeni tarafından korunmamalıdır.”


Hiç yorum yok

Yorum Gönder